Vaksdal Biobrensel AS
Vaksdal Biobrensel holder til på Dale i Vaksdal kommune, like ved E16, 60 kilometer øst for Bergen. Vi er et aksjeselskap med flere uavhengige eiere. Vi ønsker å gjøre trepellets kjent blant folk som det førsteklasses brenselet det er, og at det er et meget godt alternativ til de tradisjonelle energikildene vi hovedsakeleg benytter i dag. Dermed vil vår aktivitet bidra til en mer bærekraftig energi- og ressursbruk, samtidig som vi er med å ta vare på miljøet - både lokalt og globalt.

Produksjon og salg av trepellets

Vaksdal Biobrensel AS startet produksjonen av foredlet biobrensel i form av 6 og 10 mm trepellets i 1998. I årene som har gått har vi bygd opp en effektiv produksjon med en kapasitet på ca 50 tonn trepellets pr . døgn. På et helt år kan vi produsere ca 10.000 tonn trepellets.
Dette er nok til å dekke oppvarmingsbehovet for 3000 - 4000 eneboliger.

Salg av Fyringsutstyr

Vaksdal Biobrensel importerer og selger pelletskaminer og annet fyringsutstyr for å benytte dette unike brenselet.
Vi har etter hvert solgt mange pelletskaminer, som vi leverer brensel til.

Forhandlernettverk

Vaksdal Biobrensel sin målsetting er å gjøre det enkelt for alle i Norge å benytte trepellets til oppvarming. Vi er nå kommet et langt skritt på veien for å nå dette målet i og med at Felleskjøpet har begynt å forhandle fyringsutstyr og trepellets fra oss rundt omkring i hele landet.

Varmeleveranser

Vaksdal Biobrensel arbeider med å få i gang ett eller to prosjekter der vi leverer varme til forbruker. Her blir varmt vann produsert i et sentralt plassert fyranlegg for trepellets og fordelt via et nærvarmenett til den enkelte forbruker. Vi kommer med mer informasjon om dette etter hvert.

Ansatte
Arnfinn Trøen Daglig leder
Kari-Mona Hernes Kontormedarbeider
Ane Haga Kontormedarbeider
Torkjell Vatne Lagerhold og produksjon
Øystein Trøen Vedlikehold og produksjon
Ole Johan Pettersen Produksjon
Dag Brekke Produksjon
Liv Vatne Web-ansvarlig