Selv om både pelletskaminen og vedovnen bruker ved som energikilde, er det ellers meget få likheter. Pelletskaminen er konstruert for å gi deg akkurat den varmen du trenger (verken mer eller mindre), når du trenger den. Den er konstruert for å være brukervennlig og tilpasset et liv i dagens moderne samfunn. Man kan si at oppvarming med den moderne pelletskaminen langt på vei gir deg det beste både av strøm og ved, men uten de ulempene som disse tradisjonelle oppvarmingsmetodene gir.

Derfor er det viktig å være klar over at pelletskaminen ikke er en vanlig vedovn.Snittegning av pelletskaminen Solida fra Calimax.


Pelletskaminen består i hovedtrekk av en lagerbeholder for pellets, et innmatingssystem som bringer trepelletsen inn i brennkammeret og en vifte som gir luft til forbrenningen. I tillegg til dette kommer en liten vifte som sammen med en varmeveksler, sørger for at det meste av energien i trepelletsen kommer deg til gode som oppvarming av huset ditt. For at dette skal fungere optimalt, overvåkes og styres alt av et kontrollpanel, eller en ”hjerne”, som er innebygd i kaminen.

På displayet i styringen som sitter under lokket i pelletskaminen, kan du selv stille inn den temperaturen du ønsker i huset.

Kaminen brenner i tre trinn, alt etter hvor mye temperaturen i rommet avviker fra den innstilte romtemperaturen. Den brenner på fullt når avviket er stort, og på minst når temperaturen i rommet nærmer seg den innstilte (ønskede) temperaturen. Når det er varmt nok, slår kaminen seg av, og når det er behov for mer varme, starter den selv opp igjen.

For å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå med en pelletskamin er det lagt inn ulike system for å overvåke driftsforholdene i kaminen. Det er bygget inn to høytemperaturvakter, en lavtemperaturvakt og en trykkvakt. Sammen med styringen i kaminen, sørger disse for at kaminen ved eventuelle avvikende driftsforhold slår seg raskt og sikkert av.

Forskning og utviklingsarbeid over mange år har gitt oss den teknologien vi har i dag, som er stabil og som fungerer meget godt. Dersom man bestemmer seg for å investere i en pelletskamin i dag, gambler man ikke på ny teknologi, man investerer i noe som vi vet fungerer godt, og som vil fungere lenge.